ad-test-0
ad-test-2

Raportul GSCI (Indexul Global al Competitivității Durabile) din 2023, pune România pe locul 37 în lume

Publicat pentru prima dată în 2012, Indexul Global al Competitivității Durabile (GSCI) măsoară competitivitatea și durabilitatea țărilor. România ocupă locul 37 în lume cu 49.4 puncte, imediat după Singapore și la egalitate cu Ungaria.GSCI este bazat pe 190 de indicatori cantitativi proveniți de la organizații internaționale precum Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Valorile indicelui reprezintă procentul din scorul cel mai bun posibil și este conceput ca o alternativă la produsul intern brut, pentru a evalua riscurile specifice fiecărei țări și ale problemelor specifice.

Subindicatorii săi sunt capitalul natural, eficiența și intensitatea resurselor, coeziunea socială, capitalul intelectual, sustenabilitatea economică și eficiența guvernării. Scorul mediu al GSCI este doar de 43,4 puncte, iar în noua ediție, data publicității de solability.com, pentru anul 2023, scorul mediu este de 43,7. Suedia ocupă prima poziție în clasament cu 59,6, arătând că până și și cele mai avansate țări sunt departe de a fi cu adevărat durabile și competitive, conform autorilor raportului.
Scandinavia este regiunea cu cea mai bună clasare, cu toate cele cinci țări în primele șase locuri, în timp ce Africa și Orientul Mijlociu se descurcă cel mai prost. Sudanul este cel mai slab, cu 32,7, urmat de Sudanul de Sud (33,1). Japonia este singura țară non-europeană din primele 20. Primele 10 țări sunt state din Europa iar Slovenia este cea mai bună din Balcani ocupând locul 10 cu 55,7 puncte, iar România ocupă un onorant loc 37 cu 49.4 puncte.
Pentru prima dată, China (30) a depășit Statele Unite (32). China este puternică în capitalul intelectual, definit ca și capacitatea de a genera bogăție și locuri de muncă prin inovație și industrii cu valoare adăugată, dar are un nivel scăzut de capital natural și eficiență a resurselor. Statele Unite stă mai slab în eficiența resurselor, precum și în capitalul social - sănătate, securitate, libertate, egalitate și satisfacție în viață.

Sursa foto Shutterstock

About Author

ad-test-3